Her er skytterhuset vårt innviet 1998
 

Vandrepokaler Vingelen

Skytterhuset

jubileumsberetning 1867-1992 125 år

Skytteranlegget

Styret i Vingelen SKL