Vingelen Skytterlag
E-post: vingelen@skytterlag.no
Kontonummer:  1885.20.04777
Organisasjonsnummer: 994249096
VIPPS: 506598

2022

Styret: 

Leder: Rune Westberg 

Nestleder: Lars Erik Brevad Lien

Kasserer: Erik Livoll

Sekretær: Ragnar Sollid

Styremedlem: Trond Magne Aasheim

Leder i ungdutv: Lars Graven


Vara:

Audun Tobro 2020-2021

Ole O. Kleven 2020-2021


Ungdomsutvalg:


Lars Graven - leder

Iren Nygård

Stian Nystuen


Revisorer:

Audun Urset

Lars Ivar Jordet----------------
Her er skytterhuset vårt innviet 1998
 

Vandrepokaler Vingelen

Skytterhuset

jubileumsberetning 1867-1992 125 år

Skytteranlegget